Velt Plantenzoeker

Zuurtegraad

Zuurheidsgraad

Elk bodemtype heeft zijn eigen pH. Lichte zandbodems zijn zuurder. Naarmate de bodem zwaarder wordt, wordt hij minder zuur. Kleibodems zijn dus meestal niet zuur.

 

Je kunt zelf een pH-test uitvoeren. Je vindt wel iets in je tuincentrum dat je ongeveer een idee geeft. Een juiste waarde krijg je alleen door een bodemstaal te versturen naar een labo.
De zuurheidsgraad is een maat voor de concentratie aan vrije waterstofionen (H). Hoe meer van die ionen, hoe zuurder iets is, en hoe lager de pH-waarde. Hoe minder van die ionen, hoe minder zuur iets is, en hoe hoger de pH-waarde. De pH-waarde ligt altijd tussen 0 en 14. De pH van zuiver water is 7. We noemen dit neutraal. Als de pH van een stof lager is dan 7, is die zuur; is de pH hoger dan 7, dan is de stof basisch of alkalisch.