Velt Plantenzoeker

Groenvormen

Groenvormen

Een groenvorm is een eenheid in je tuin. De groenvormen in het boek Stappen naar een ecologische tuin zijn onder andere bloemenakker, gazon, bloemenweide, ... 

 

De groenvormen van de open ruimte zijn:

- de bloemenakker of border met eenjarigen;

- de bloemenborder met graslandplanten;

- het gazon, het bollengrasland en de bloemenweide met graslandplanten;

- moeras- en oeverbegroeiingen; 

- het stenige biotoop met mediterrane planten; 

- de schaduwborder.

 

De groenvormen van de gesloten ruimte zijn onder andere:

- het bosje; 

- de bosrand en struikengordel; 

- de klimplanten; 

- de haag; 

- de heg; 

- de houtkant- en wal.

 

Elke groenvorm is geïnspireerd op een successiestadium in de natuur. Successie is de spontane opeenvolging van vegetaties. 

 

De pioniersvegetatie is de inspiratie voor een bloemenakker.

Graslanden leveren inspiratie voor bollengrasland, gazon, bloemenweide en de bloemenborder met graslandplanten. 

Ruigte is de inspiratie voor bloemenborder met ruigteplanten. 

Struweel en bos leveren de inspiratie voor de schaduwborder en voor alle groenvormen met bomen en struiken. 

 

Planten combineren uit verschillende successiestadia

Een combinatie van planten uit verschillende successiestadia komt in de natuur bijna niet voor. Planten uit verschillende successiestadia kunnen meestal niet met elkaar concurreren. De mens kan er wel voor kiezen om planten uit verschillende stadia te combineren, maar zo’n beeld in stand houden vraagt enorm veel arbeid. Je probeert dan eigenlijk twee verschillende successiestadia te behouden, die elk hun eigen beheersbehoeften hebben. Een combinatie van éénjarigen met ruigteplanten of een combinatie van graslandplanten met ruigteplanten is geen duurzame beplanting. Het beheer wordt erg moeilijk, want het is nooit voor beide vegetaties geschikt.