Velt Plantenzoeker

Vochtgehalte

Vochtgehalte

In België en Nederland gaat regen meestal met westenwind gepaard. Een helling of een muur die op het westen is gericht, krijgt meer regen dan een helling of een muur aan de oostkant. De bodem aan de westelijk georiënteerde helling of muur zal dus natter zijn.

Ook het reliëf van het terrein kan tot vochtverschillen in de bodem leiden. Een van nature hoger gelegen stuk grond in je tuin zal vaak droger zijn dan lager gelegen grond. Duid belangrijke vochtverschillen op het terrein aan op een vochtplattegrond. 

Natte biotopen

Voor de beschrijving van de vochttoestand van de bodem, gebruiken we hier andere termen dan in de andere plantenlijsten. Het gaat hier immers altijd om natte biotopen.