Velt Dendermonde

de nieuwsbrief

Zaden ruilen op 23/11/14 en Jaaroverzicht Velt D'monde

23/11/2014 vanaf 14 uur (5 euro);

BESPREKEN EN INVULLEN ZADENLIJST.
Via een (kleine) presentatie met dia-projectie en uitwisseling van mekaars ervaringen met bepaalde zaden, doen we weer wat kennis op en kunnen we beter bepalen welke zaden we effectief gaan bestellen.


Wie zijn zadenlijst al ingevuld heeft kan deze ook meebrengen en afgeven.
Wie er niet kan bij zijn moet zorgen dat de zadenlijst via e-mail of gewoon ingevuld op papier terecht komt bij

Frans De Block, Korte Haagstraat 29 te St-Gillis Dendermonde. E-post [email protected]

Bij electronisch invullen en versturen via Velt-website de instructies goed volgen. Doe dit alles voor 6 december (Sinterklaas)


Hierna volgt een zadenruil moment( op 23/11/14).

Dus wie al zaden "gewonnen" heeft en deze wil ruilen (of gewoon zijn teveel aan de man wil brengen) brengt wat hij kan missen mee naar deze vergadering!
Daarna geven we ons jaaroverzicht 2014 en kijken we vooruit naar 2015. De samenstelling van de bestuursploeg wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden.
En dit alles wordt gevolgd door zelfgemaakte bio-hapje's (waar we de recepten graag van verklappen) en een (enkele) drankje(s).
We rekenen op uw belangstelling !
Deelname in de kosten = 5 eurokes. Waar vindt ge nog zoiets?