Velt Den Haag

Welke workshops/cursussen kun je bij Velt vinden

Welke workshops/cursussen kun je bij Velt vinden

Buiten de al genoemde workshops/cursussen die je kunt zien op de welkomspagina, is er nog heel veel meer mogelijk:

Moestuin ten huize van

Deze cursus begint met de basiscursus moestuinieren. Je zet daarna als deelnemer de theorie om in de praktijk.

De cursus bestaat uit 12 lessen voor beginnende tuiniers en loopt het hele jaar door. Zo leer je wat wanneer gedaan moet worden in je moestuin. De praktijk primeert! De praktische lessen vinden plaats in een of meer tuinen. De lesgever leert de technieken vooral aan door demonstratie en bijsturing.

De cursus is bedoeld voor 8-12 deelnemers.

Basiscursus ecologische moestuin

Deze cursus vormt een theoretische basis om ecologisch te gaan tuinieren en omvat vier lessen.
De eerste les is een inleiding over ecologisch tuinieren, bodem en bemesting.
De tweede les draait rond netwerken in de tuin en biodiversiteit. Daarna komt bodembewerking aan bod.
Tot slot is er aandacht voor vruchtwisseling en zaden.
Wil je de theorie daarna aan de praktijk toetsen? Dan is de cursus ‘Moestuin ten huize van’  een mooi verlengstuk.

Verse groenten uit je eigen minimoestuin

(van begin maart tot eind juni)

Droom je van een eigen minimoestuin om allerlei lekkers en
gezonds in te kweken?
In deze kennismakingscursus leer je wat je daarvoor nodig hebt. Hoeveel kost zo’n tuintje en hoe lang duurt het om te komen tot je eigen gezonde groenten? Een Velt-specialist helpt je graag op weg. Achteraf ga je naar huis met een gevulde pot verse groenten.
De workshop bestaat uit twee dagdelen, met bij voorkeur een maand ertussen.

Daarnaast de volgende mogelijkheden op verzoek:
Samentuin begeleiding
Samentuinen/buurtmoestuinen

Begeleiding bij planning, aanleg en onderhoud van een samentuin/buurtmoestuin.
Cursus ecologisch moestuinieren in theorie en praktijk.


Workshop composteren
Een workshop van 2,5 uur waarin je leert waarom je composteert, wat er op een composthoop mag, hoe je een composthoop begint en onderhoudt.
Duur: 2,5 uur


Workshop een teeltplan opstellen voor je moestuin
Hoeveel en wat kun je allemaal zaaien en poten? Wat kan er wel en niet naast elkaar.
Een workshop over wisselteelt en combinatieteelt.
Duur: 4 uur


Workshop onderhoud tuingereedschap
Hoe zorg je dat tuingereedschap lang mee gaat, scherp blijft en niet gaat roesten.
Duur: 2,5 uur


Ecologisch tuinieren op de volkstuin, zowel in de siertuin als in de moestuin.

Cursus theorie en praktijk.

Pesticidevrij tuinieren

Tegen 2020 wil Velt alle pesticiden uit de winkelrekken. Maar hoe pak je je tuin pesticidevrij aan? Hoe zit het met biologische bestrijdingsmiddelen? Wat kan je preventief doen? En wat als er toch onkruid of plagen optreden?
Deze theorieles geeft je massa’s tips om je verhardingen, (stads)tuin en moestuin aan te leggen en te onderhouden zonder pesticiden. Het geeft je ook een andere kijk op (on)kruiden en suggesties over hoe je te werk kan gaan als je je buur wil overtuigen om geen pesticiden meer te gebruiken. Voorkennis is niet vereist.