Velt Ecodemotuin Mol

Bloemenakker@Ecodemotuin Mol

.

5 Molse verenigingen met een hart voor de natuur (Velt, Vrouw & Maatschappij,Transitie Mol-Balen, Bijenbond Mol en Groei ) sloten begin 2015 een convenant met de gemeente om samen een duurzame, ecologische bloemenakker van 12 are aan te leggen in de bestaande Ecodemotuin om zo de dalende bijenpopulatie een duwtje in de rug te geven!

Open: