Velt Leuven

Jaarcursus ecologisch tuinieren

Jaarcursus ecologisch tuinieren (2022)

in de Velt-leerpluktuin bij Hal 5 (Kessel-lo)

Voor iedereen die over één teeltseizoen 'hands-on' de kneepjes van het ecologisch moestuinieren wil leren en hierbij ineens met een mooie oogst naar huis wil gaan.

https://www.leuven2030.be/verhalen/de-leerpluktuin-samen-tuinieren-leren-en-ontspannen

                         

Onder begeleiding van Velt-medewerker Jan Vannoppen ben je vanaf de eerste les bezig op je eigen groentebedden (12 m²), volgens  het Velt-teeltplan en de Velt-kalender. Aan deze praktijkles op woensdag (om de 2 weken) wordt telkens een  theoriemoment gekoppeld. 
Tussen de lessen onderhoud je je perceel, alleen of met een gezinslid.

Vanaf 2022 wordt de tuin stap voor stap omgevormd tot een permacultuurtuin - type voedselbosrand, met extra aandacht voor biodiversiteit en klimaatvriendelijk tuinieren. 
Beide projecten (klassieke groentebedden voor de cursus en overschakeling naar voedselbosrand) lopen in 2022 naast elkaar.  Hier kan je als cursist ineens kennismaken met de permacultuurprincipes.

Basiskennis is niet vereist, wel een actief engagement. 
Er wacht evenwel een beloning: je neemt je oogst mee naar huis.

  
Locatie

De ‘stadsakker’ naast Hal 5 van de Centrale Werkplaatsen in Kessel-lo, op wandelafstand van het station van Leuven. Bij slecht weer kan het theoriemoment doorgaan in Hal 5. Voordat het beheer in 2020 door Velt vzw overgenomen werd, werd op deze akker al enkele jaren biologisch geteeld. De groentebedden zijn aangelegd, en voldoende vruchtbaar, want compostrijk. 
Je kan dus ineens aan de slag.

 

Cursusdata in 2022 

Door de omschakeling naar een voedselbosrand zijn er minder percelen beschikbaar voor klassieke groentebedden. De deelnemersgroep is dus kleiner en wordt niet langer opgesplitst: de les gaat voor iedereen door op woensdag  van 16 tot 18 uur

Startdag op woensdag 23 februari.
Volgende lesdagen: woensdag 2, 9 en 23 maart, 6 en 20 april,  4 en 18 mei, 1, 15 en 29 juni, 13 en 27 juli, 10 en 24 augustus, 7 en 21 september, 19 en 26 oktober.


Prijs (2022)

* Het basistarief (€300) dekt de kosten van jouw deelname.
* Met het plustarief (€350) maak je de jaarcursus betaalbaar voor iedereen en steun je de omschakeling naar het -blijvend- voedselbosproject. 

Is dit bedrag voor jou te hoog?  Financiële drempels mogen geen reden zijn om niet deel te nemen.
Neem contact op leerpluktuin(a)gmail.com zodat we samen een oplossing kunnen uitwerken.

Wat krijg je hiervoor?

De deelnameprijs dekt het gebruik van je perceel voor één jaar, de kosten van de moestuinbegeleiding (19 lessen), alle benodigde biozaden en biopootgoed, het bioplantgoed, zaaigrond, hulpstoffen (organische mest, gesteentemeel,…), hulpmiddelen (vliesdoek, insectengaas, stokken) en een verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid).
Gereedschap is ook ter beschikking. Je krijgt je eigen handgereedschap, een handboek en online cursusinhoud.

Daarnaast mag elke tuinier de oogst van het eigen perceel mee naar huis nemen. De opbrengst wordt uiteraard mee bepaald door de weersomstandigheden en de tijd die je er zelf aan besteedt. Deze oppervlakte en het teeltschema kan 2 personen van regelmatig van groenten voorzien. 

Inschrijven voor de jaarcursus in 2022?

De cursus is ondertussen volzet. 

Of de jaarcursus nog herhaald wordt in 2023 is nog niet bekend. Als je hiervan op de hoogte wil gehouden worden, laat het weten via mail aan leerpluktuin(a)gmail.com


In samenwerking met en Thumbnail