Velt Staden

Welkom

Welkom

VELT staat voor Vereniging Ecologische Leef- en Teeltwijze. Het gaat over biologisch tuinieren (zonder het gebruik van chemische meststoffen en bestrijdingsmiddelen) en een gezonde levenswijze (gezonde voeding, natuurgeneeswijzen, beweging).

 Het lidmaatschap kost 30 Euro per jaar. Dit bedrag kan gestort worden op rekening VELT Staden: 285-0368979-20 (BE28 2850 3689 7920)

Wat krijg je daar voor:

             o   bio-groentezaden, pootgoed

             o   grond- en hulpstoffen voor de tuin

             o   natuurlijke vijanden

             o   fruitbomen en struiken