Velt Waasland

Wie zijn we ?

Wie zijn we ?

Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren.


Onze vereniging promoot gezond leven op het ritme van de seizoenen en met respect voor de natuur. We helpen onze 14000 leden met advies en kwaliteitsvolle publicaties.

Wij verenigen: wij brengen mensen samen, jong en oud, en streven naar een gezonde aarde met een mooie toekomst.

Velt Waasland was een pionier toen het in 1973 werd opgericht. Verspreid over het Waasland tellen we 300 leden. In de veertig jaar van zijn bestaan heeft de vereniging zich steeds pluralistisch en constructief opgesteld met als resultaat een bloeiende werking en een vruchtbare samenwerking met lokale overheden en andere verenigingen. We hebben het geluk om over een actieve groep vrijwilligers te beschikken en er is veel inbreng van de leden.