Velt Wevelgem-Menen

Siertoontuin

Siertuin

Zeven vuistregels voor een ecologische siertuin.

 

1. Draag zoveel mogelijk bij tot het herstel of behoud van landschap en milieu. Laat je tuin één geheel vormen met wat er rondom nog aan natuur rest. Zorg voor eenheid met de omgeving. Gebruik streekeigen en /of natuurvriendelijke beplanting. Gebruik geen pesticiden , fungiciden of kunstmatige meststoffen. Vermijd kunststoffen en niet recycleerbaar materiaal.

 

2. Kies planten in functie van bodem en microklimaat. Hou dus rekening met zon , licht, schaduw, vocht , grondsoort, wind, ...

 

3. Zorg voor een gelaagde begroeiïng in de tuin. Zorg voor een strooisellaag (afgevallen bladeren , mos ,...) een kruidlaag (vaste planten , éénjarigen , tweejarigen , bodembedekkers,...) en een struik of boomlaag met heesters, hagen , klimplanten die een body geven aan je tuin.

 

4. Werk met de natuur samen voor een arbeidsarme tuin. Beperk het snoeien door een juiste inplanting. Door bewust om te gaan met onkruiden en bodem heb je na enkele jaren een arbeidsarme tuin.

 

5. Hou rekening met de ecodynamiek van planten. Denk bij het aankopen aan hun groeikracht en hun omvang bij volle wasdom. Let opplanten die elkaar concurrentie zullen aandoen en let op het tijdstip van bloei en verwelken.

 

6. Herontdek de schoonheid van de natuur in je eigen tuin. Bekijk de soortenrijkdom, de steeds wisselende kleuren doorheen de seizoenen , de dieren klein en groot die je tuin bezoeken.

 

7. Werk het harmonieus samenleven van plant , mens en dier in de hand. Leg de tuin niet enkel aan in functie van menselijk gebruik. Zorg voor leefmogelijkheden voor insecten , kleine zoogdieren en vogels.