Velt Zuid-Limburg

Welkom

WELKOM

Wat is VELT?

VELT

is  de Vlaams-Nederlandse

Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren

Gezond leven op het ritme van de seizoenen. En dit met respect voor de natuur. Velt geeft ecologisch leven vorm in huis, tuin en daarbuiten.
Door kwaliteitsvolle publicaties en samenwerkingsverbanden wil Velt bijdragen tot de ontwikkeling van een duurzame levensstijl. In Vlaanderen en Nederland telt Velt meer dan 16.000 leden en meer dan 100 lokale afdelingen. Daarmee is Velt een spreekbuis voor de belangen van ecologische consumenten.   

'Velt Zuid-Limburg' is een afdeling van Velt. Het merendeel van onze leden komt uit Zuid-Limburg, grofweg vanaf Echt-Susteren naar het zuiden. Onze afdeling telt meer dan 160 leden.

Het is een actieve afdeling die in het jaar veel activiteiten ontplooit voor haar leden. Zo organiseert onze afdeling  regelmatig cursussen, workshops en tuinbezoeken, soms gecombineerd met een wandeling . Elk jaar nemen diverse leden van onze afdeling deel aan de landelijke 'Open Tuinen Dagen'. Een elk jaar kunnen Velt-leden met korting biologische zaden bestellen. Neem zeker eens een kijkje op onze activiteitenkalender!

https://www.facebook.com/groups/velt.zuidlimburg